kathleen shafer

Polaroid Skies, 60 polaroids, 29x43 inches, 2016-2018